effectief samenwerken op basis van gelijkwaardigheid

Ga je ook vaak met hoofdpijn uit een overleg? Vind je het lastig om je betrokken te blijven voelen? Of merk je dat vaak dezelfde mensen aan het woord zijn en er geen duidelijke afspraken worden gemaakt? 

Veel mensen hebben soortgelijke ervaringen in de overleggen die ze hebben: thuis, op hun werk, bij verenigingen, in werkgroepen of teams. Terwijl ze ergens ook weten dat er meer in de groep zit dan er uit komt!

de CONSENT-methode®

Iedereen wil graag zijn mening geven, gehoord worden en ervaren dat een gesprek er toe doet. Zodat men werkelijk verdieping en verrijking ervaart en er gedragen afspraken worden gemaakt waar men verantwoordelijkheid voor kan en wil nemen.

Als je middels de CONSENT-methode® samenwerkt en overleg voert en ontstaat rust, helderheid en verrijking. Iedereen wordt gehoord en krijgt verantwoordelijkheid, wat leidt tot effectiviteit en groei. Een vanzelfsprekende structuur in het overleg geeft iedere gespreksdeelnemer de mogelijkheid om met zijn of haar mening waarde toe te voegen aan het geheel. 

Ik heb geleerd te luisteren, stil zijn, wachten op de ander, niet inbreken. Dat is tegelijkertijd mijn belangrijkste uitdaging als ik zelf een idee heb of aan wil sluiten op het idee van de ander. Ik heb ervaren hoe heerlijk de rust van het model is, één persoon tegelijk aan het woord. Heerlijk. Ik ben er relaxter van geworden. Ik heb ervaren dat het oké is als dingen niet snel gaan, maar juist goed gebeuren. Dan is het op lange termijn wellicht veel sneller én effectiever.

Vakkundige Gespreksleiding

De waarde van een goede gespreksleider is groot. Iemand die op een heldere, betrokken en professionele manier structuur biedt, het doel van het overleg bewaakt en zorgt dat iedereen gehoord wordt, schenkt de groep de ruimte om in vertrouwen te verbinden, verkennen en werkelijk tot de kern van de zaak te komen. Zodat er vervolgens gezamenlijk krachtige gedragen besluiten genomen kunnen worden. 

Gebruik maken van vakkundige gespreksleiding helpt werkgroepen, samenwerkingsverbanden en (project)teams om hun doelen te bepalen én behalen.

Eigen, bescheiden en toch leidend. Gelijk in de kwetsbaarheid, brengt het CONSENT model in de praktijk.
Dat vond ik erg prettig. Je rust inspireert me.
— Adrian Roest
Robert weet op een integere manier te begeleiden. Dit maakt dat er snel een veilige sfeer ontstaat waarin mensen zichzelf durven te laten zien en horen. Hij zorgt ervoor dat iedereen met twee voeten op de grond blijft staan. En houdt de aansluiting bij de realiteit goed in het oog.
— Arjanke Koster

Slimme & gelijkwaardige (open) organisaties ontwikkelen

De huidige tijd vraagt om een nieuwe aanpak van organiseren en samenwerken. Hiërarchische, top-down gestructureerde bedrijven, organisaties en overheden zijn bijna dagelijks in het nieuws door falend management. Burgers eisen inspraak en participatie is een toverwoord. Maar veel partijen weten niet goed hoe ze hier mee om moeten gaan. 

Bijna altijd is het geen onwil, maar ontbreekt het aan kennis van een goed alternatief. Waardoor hedendaagse problemen worden aangepakt met 'oude' oplossingen: een vers management, strakkere structuur of een nieuw kwaliteitssysteem. Wat vaak niet werkt.

Een oplossing is het creëren van gelijkwaardige organisaties en teams. Waarin openheid heerst, alles gezegd en beluisterd wordt en helderheid bestaat over domeinen en mandaten. Geen Poolse landdagen of Iron Lady-achtige praktijken, maar intelligente, slagvaardige en creatieve teams die op een transparante wijze samen werken aan een gemeenschappelijk vastgesteld doel.

Advies op het juiste moment, over proces, project of organisatie, kan het verschil maken tussen het behalen van de doelen of het nieuws.