Samenzijn dat wérkt!

We werken allemaal in meer of mindere mate met anderen samen. Maar werkt het ook? Draagt het bij? Is het inspiratievol? Groeien we ervan? Geeft het plezier? Bereiken we wat we echt willen?

Heel vaak is het antwoord op veel van deze vragen "nee": we zijn wel samen en praten met (of door) elkaar, maar komen niet écht verder. Soms lijkt het erop alsof er onzichtbare grenzen zijn die maken dat we niet verder komen. We zitten dan vast in een status quo: we willen wellicht wel verder komen maar zien geen mogelijkheid daartoe.

We komen hier pas uit als we, gefocust op een gedragen doel, in gelijkwaardigheid en openheid handelen vanuit onze eigen kwaliteiten, belangen, mening en verantwoordelijkheid. 

De CONSENT-methode® biedt de structuur om dit met een groep te bereiken en de status quo te doorbreken. Het geeft iedereen gelijkwaardige ruimte én verantwoordelijkheid om vanuit eigenheid, kwaliteit en inspiratie bij te dragen aan het bereiken van een gezamenlijke doel. Het resultaat is effectiviteit, groei, verbinding, respect en vooral synergie.

De methode legt de basis voor een heel nieuwe vorm van samenwerken en samenleven.
Één vanuit vertrouwen, gelijkwaardigheid en vrijheid.  

Wat voor mij erg fijn was om te ervaren was dat het me zo makkelijk lukte om te luisteren. Hier heb ik normaal veel meer moeite mee. Mijn gedachten gaan snel en ik deel ze graag.

De methode geeft ieder de kans te zeggen wat hij of zij wil. Daardoor ontstond er een grote verbondenheid en vertrouwen in elkaar. Het haalde uiteindelijk in veel van ons het goede naar boven.
 Bedankt nogmaals!
— Evelien Kooman

Baudy Wiechers, grondlegger van de CONSENT-methode®.

Robert Tannemaat over de CONSENT-methode

Ervaring van Coen Tuerlings met de CONSENT-methode®.

Suzanne Thissen


De Consent-methode is geïnspireerd door het sociocratisch besturingsmodel

Sociocratie is een bestuursvorm die uitgaat van gelijkwaardigheid van individuen. De naam komt van de Latijnse en Griekse woorden socius (medemens) en kratein (regeren), en betekent zoveel als “de medemens regeert”. Die gelijkwaardigheid komt niet tot uiting in het “one man one vote” van de democratie maar in het principe dat een besluit alleen genomen kan worden wanneer alle aanwezigen geen overwegend beargumenteerd bezwaar hebben tegen het nemen van dat besluit. Dit principe wordt het consentbeginsel genoemd.

Omdat binnen sociocratie alle meningen meetellen en niet alleen die van een meerderheid, wordt het wel gezien als de volgende stap ná democratie. De term sociocratie is in eerste instantie gebruikt door Kees Boeke op de gelijknamige school. Gerard Endenburg heeft dit idee in de zeventiger jaren van de vorige eeuw verder uitgewerkt in zijn elektrotechnische bedrijf. 

Dit resulteerde in een formele organisatiemethode, genaamd de Sociocratische Kringorganisatie Methode (SKM).

Sociocratie en de C.O.N.S.E.N.T.-methode® wordt in snel toenemende mate toegepast in bedrijven, overheden en scholen in Nederland en daarbuiten. Zo overlegt de Raad van Gemeente Utrechtse Heuvelrug inmiddels op deze manier en worden zo de meeste Democratische scholen in Nederland vormgegeven. Begeleiders en studenten organiseren daar samen op basis van gelijkwaardigheid en (eigen) verantwoordelijkheid het onderwijs. 

Consent houdt in dat een besluit genomen is wanneer geen van de aanwezigen beargumenteerd en overwegend bezwaar heeft tegen het nemen van het besluit. Consent verschilt van consensus in de zin dat iemand die ‘consent geeft’ niet “voor” het voorstel hoeft te zijn; alleen maar “niet tegen”.

Consent onthouden is niet gelijk aan een veto uitspreken: degene die consent onthoudt moet argumenten geven waarop het onthouden van consent is gebaseerd. Bij veto geldt dit niet.

Uit: www.consentmethode.nl


Toepassingen

Sociocratie en de CONSENT-methode® wordt als overleg- en organisatievorm al op veel plekken toegepast: bij gemeentes, in bedrijven en op scholen. Voorbeelden zijn:

- Gemeente Nijmegen: gebruikt CONSENT-methode® bij bewonersparticipatie en in projecten in het sociale en ruimtelijke domein.
Gemeente Utrechtse Heuvelrug: neemt in de Raad besluiten met consent.
- Campingpark Ons Buiten in Westkappele.
- Diverse democratische scholen in Nederland, waaronder BLINK in Culemborg en DOE in Eindhoven
- Gemeente Rotterdam: in participatie met bewoners
- Diverse (eco)woongroepen en groepen met Collectief Opdrachtgeverschap
- Kinderopvang organisatie Het Buitenschoolse Net
- Ontwerpbureau Fabrique
- Cultuurcomplex De Gelderlandfabriek in Culemborg.

Lees hier over referentieprojecten van SamenWerkt en de CONSENT-methode®.


Kennismaken

Je gaat iets nieuws pas echt begrijpen als je het een keer hebt gedaan. Daarom is er een spel ontwikkeld waarmee je in korte tijd kennis kunt maken met de CONSENT-methode®. Het gaat hierbij natuurlijk niet om winnen of verliezen maar om de ervaring. Deelname aan dit Ger-Consentspel is helemaal gratis en het kan regelmatig op diverse plaatsen in het land gespeeld worden. 

Kijk in de agenda voor de eerst volgende mogelijkheid bij SamenWerkt. 
Of in de agenda van de CONSENT-methode® voor spelavonden van collega's.

Het is ook mogelijk om als groep, bedrijf of team het spel te spelen. Zo ervaar je samen direct wat het voor jullie doet. Als je hier interesse in hebt neem dan contact op.


Opleiding

Een gesprek leiden volgens de CONSENT-methode® of op deze manier een organisatie opzetten is een vaardigheid die je moet leren. Trainen en toepassen gaan daarbij hand in hand als krachtig koppel. De CONSENT-methode® wordt als opleiding in twee modules aangeboden. Gestart wordt met de Introductietraining of Gezinsoverleg-training waarin je uitgebreid kennismaakt met de CONSENT-methode®. Je doet aan de hand van praktijkvoorbeelden ervaring op die je meteen kunt toepassen in je eigen situatie.  Aansluitend kun je meer leren over de achtergronden van de CONSENT-methode® je verdiepen, zelf oefenen als gespreksleider en het vaardig worden in de methode. Dit alles leer je in de Gespreksleidertraining.