GEZINSOVERLEG TRAINING

22 en 29 april

Je wilt graag dat je kinderen zich aan gemaakte afspraken houden. Je wilt goed naar je kinderen luisteren, maar je bent er zelf ook nog. Gelijkwaardigheid klinkt zo mooi, maar wat betekent dat eigenlijk in de praktijk. Je wilt rust in huis, samenwerkingbalans en harmonie.

Gezinsoverleg met de CONSENT-methode® geeft je handvatten hoe je dit praktisch vorm kunt geven zodat:

- je heldere afspraken maakt en besluiten neemt op basis van gelijkwaardigheid en met consent waardoor er balans ontstaat;
- je weer echt kunt luisteren naar je kinderen
- je weet dat je zelf meetelt en dat ook jouw mening en ervaring belangrijk is;

MAAR HOE BEGIN JE DAARMEE?

Daarover gaat de training Gezinsoverleg volgens de CONSENT-methode®.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en het horen van meningen van andere ouders, krijg je snel grip en vaardigheid in het op deze manier samenwerken in je gezin. Daarnaast komt er wat theorie aan de orde, maar die is verweven door de training heen en wordt vooral duidelijk door de praktijksituaties.

In twee dagen doe je ervaring op, leer je hoe je in jouw gezin kunt starten met gezinsoverleg en heb je de gelegenheid vragen te stellen en eigen punten mee te nemen die dan besproken worden. Zo oefenen we meteen de praktijk.

WAT LEER JE ZOALS IN DE TRAINING

- Hoe je gezinsoverleg in het dagelijkse leven thuis kunt toepassen.
- Welke praktische stappen je hiervoor kunt volgen.
- Hoe je zover komt dat men echt naar elkaar luistert.
- Hoe je om gaat met verschillende meningen.
- Hoe je om gaat met een “nee” van de ander.
- Hoe je op een eenvoudige en overzichtelijke manier tot werkelijk gedragen besluiten komt.

AANLEIDINGEN OM TE GAAN WERKEN MET GEZINSOVERLEG KUNNEN ZIJN:

- Als je graag met elkaar gelijkwaardig wilt overleggen en gedragen afspraken maken, maar je dit nog niet lukt.
- Als je de samenhang in je gezin wilt verdiepen, graag meer van de ander hoort en het waardevol vind om belangrijke beslissingen samen te nemen.
- Als er vaak onenigheid is met je kind of partner over het huishouden, game-tijd, televisiekijken, invulling van de dag, bedtijd etc.
- Wanneer je last hebt van schuldgevoelens omdat je iets kiest waarvan je weet dat je kind het niet leuk gaat vinden.
- Als je vaak stress en gevoelens van onmacht ervaart bij het stellen van grenzen.
- Wanneer er regelmatig een rotsfeer in huis is omdat je als ouder vindt dat je kind iets niet mag.
- Als je stress ervaart omdat je probeert iedereen het naar de zin te maken en tijd voor jezelf ontbreekt.
- Er is gedoe in het gezin omdat iemand zijn gelijk wilt krijgen.

PRAKTISCH

Voor wie: Voor ouders en kinderen / jongeren van 4-18 jaar.
Wanneer: deze gezinsoverleg introductietraining wordt gegeven in twee dagen van 10:00-16:00 uur.
Waar: In Nijmegen.
Meer info: Neem contact op. 
Aanmelden: Kan hier.